Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

การคลังภาครัฐสรรพสิ่งสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสูงศักดิ์ขึ้นไป

การคลังภาครัฐสรรพสิ่งสหราชอาณาจักรมากขึ้นสูงขึ้นกว่าแห่งคาดเก็บแห่งจันทร์ตุลาคม ตามข่าวสารอย่างเป็นทางการไม่มิดชิดครั้นวันพุธที่ผ่านมาแห่งบอก สำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่างานช่างสินเชื่อภาครัฐบาลสรรพสิ่งสหราชอาณาจักรมากขึ้นข้างหลังทำให้เรียบฤดูกาลครอบครอง 7.46 พันล้านจาก 4.43 โพกหัวล้านณเดือนก่อนใบหน้า ซึ่งตัวเลขน้อยลงขนมจาก 5.33 โพกล้านนักวิเคราะห์คาดคะเนว่าการกู้ยืมจริงจะมากขึ้นครอบครอง 6.60 โพกโล้นหลังจากทูล GBP/ USD ซื้อขายแห่งระดับ 1.3237 เปรียบเทียบกับดัก 1.3245 ก่อนหน้าทั้งๆ ที่ EUR/GBP สิงสู่แห่ง 0.8853 ขนมจาก 0.8862 ก่อนหน้านี้