Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

งานสร้างงานที่แคนาดาเพิ่มพูน ตำแหน่งงานตกงานลดลง

ตำแหน่งงานเตะฝุ่นแคนาดาลดน้อยลงในที่เดือนธันวาคม Investing.com – อัตราการไม่มีงานทำสิ่งของแคนาดาลดน้อยลงยิ่งกว่าสถานที่เก็งเก็บและเศรษฐกิจก่อสร้างกิจธุระมอบอายุมากมนุษย์นับหมื่นวงในดวงจันทร์ธันวาคม ขณะที่ตลาดแรงงานสิ่งของแคนาดาปัดขึ้นตามข่าวสารอย่างเป็นทางการแห่งโฆษณาชวนเชื่อพอวันวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานสถิติของแคนาดาบอกให้เห็นว่าตำแหน่งการไม่มีงานทำของแดนในที่เดือนธันวาคม น้อยลงเป็น 5.7% ซึ่งครอบครองตำแหน่งต่ำสุดนับจากพรรษา 2007 เปรียบกับ 5.9% แห่งเดือนที่แล้วใบหน้า ซึ่งก่อนหน้านักวิเคราะห์คว้าคาดการณ์ตวาดจะเพิ่มพูนครอบครอง 6.0%เศรษฐกิจด้าวแคนาดาก่อให้เกิดการก่อสร้างงาน 78,600 สถานะแห่งจันทร์ที่ผ่านมา วัดกับ 79,500 สถานะในที่เดือนพฤศจิกายน นักเศรษฐศาสตร์กะตวาดจักประกอบด้วยการสร้างกิจธุระขึ้นไป 1,000 บรรดาศักดิ์ตามกล่าว USD/CAD ซื้อขายแลกเปลี่ยนสถานที่ชั้น 1.2397 เทียบกับ 1.2510 ก่อนกำหนดงานไม่มิดชิดข้อมูล