Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

จำนวนผู้แห่งยื่นตาขอผลประโยชน์ตกงานที่อเมริกาน้อยลง 13,000 ราย

ปริมาณผู้แห่งนูนขอเกี่ยวสวัสดิการเตะฝุ่นณประเทศสหรัฐอเมริกาน้อยลง 13,000 ราย Investing.com – ประกาศทางการเปิดเผยพอทิวากาลพุธที่ผ่านมาจำนวนผู้แห่งหนนูนขอความช่วยเหลือขนมจากการตกงานณประเทศสหรัฐอเมริกาที่สัปดาห์ที่ผ่านมาน้อยลงเกินคาดกับยังคงอยู่ที่แดนดินสถานที่บ่งบอกถึงว่าตลาดแรงงานพละก่อสร้างความเข้มแข็งขึ้น กระทรวงกำลังแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าจำนวนรวมผู้แห่งโหนกขอผลประโยชน์ว่างงานครั้งแรกแห่งอาทิตย์แห่งจบแห่งวันที่ 18 พฤศจิกายนน้อยลง 13,000 ราย ครอบครองจำนวนรวม 239,000 สถานที่ทำให้เรียบฤดูต่อจากนั้น ขนมจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้แห่งหน 252,000 รายนักวิเคราะห์คาดการณ์แหวผู้ขอรับผลประโยชน์ว่างงานจะน้อยลงเหลือ 240,000 รายพออาทิตย์แต่ก่อนค่าเฉลี่ยดำเนินสี่สัปดาห์สิงสู่สถานที่ 239,750 ราย ทวี 1,250 ขนมจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ค่าถัวเฉลี่ยทุกเดือนจะถูกเห็นว่าเป็นมิเตอร์ความเอนเอียงกำลังแรงงานสถานที่ตรงเผงยิ่งกว่าเพราะจักสนับสนุนตัดทอนความปั่นป่วนสิ่งของประกาศรายสัปดาห์ดามอาทิตย์เฉพาะตัวหมายเลขการขอรับผลประโยชน์ตกงานไม่ว่างเว้นปรับนิสัยดำเกิงขึ้นครอบครองชั้น 1.868 เลี่ยนณสัปดาห์ก่อนกำหนด เปรียบเทียบกับดักแห่งหนคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มพูนครอบครอง 1.882 ล้านมนุช