Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

ดรรชนี CPI เมืองจีนจันทร์มิ.ย.ออกมาติดสอยห้อยตามเป้า ซีกดัชนี PPI เท่าเดิมครั้นเปรียบพรรษาดามปี

อัตรางานก้าวหน้าของดรรชนีราคาลูกค้าเมืองจีน (CPI) รอบเดือนมิถุนายนตรงนั้นออกมาเป็นไปตามกะ ด้านนิ้วชี้สนนราคาผู้ประดิษฐ์ (PPI) เท่าเดิมครั้นเทียบกับปีก่อน สำนักงานสถิติแห่งชาติเมืองจีนเสนอข้อมูลที่วันนี้ดุ นิ้วชี้ CPI ขยายตัวขึ้นไป 2.7% ที่ดวงจันทร์เดือนมิถุนายนพอเปรียบชันษาทาบปี ตรงๆตามที่ตลาดประมาณวางกับยังพอกับการขยายตัวที่เกิดขึ้นพอดวงจันทร์พฤษภาคม มุขด้านดัชนี PPI ก็ไม่ผันแปรขนมจากชันษาแต่ก่อน และน้อยลงจากครั้นจันทร์พฤษภาคมสถานที่คุ้นชินทำให้เรียบขึ้นไป 0.6% ข่าวสารเหล่านี้เหมือนไม่เป็นผลแตะไหน ๆ ประกบตลาดค้าหุ้นพ้นแห่งวันนี้ โดยดัชนี Shanghai Composite ขยับขึ้น 0.1% เมื่อเวลา 23:15 นาฬิกา เที่ยงตรงหลักเกณฑ์บรรพ์ (03:15 GMT) ซีกนิ้วชี้ SZSE Component เกลี่ยลง 0.1% ทั้งนี้จำนวน GDP ของประเทศจีนประจำการ3 เดือนลำดับที่สองมีหมายกำหนดการข่าวสารในที่รวิวารตรงนี้ รวมถึงจำนวนผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมกับยอดค้าปลีกจีนรอบเดือนมิถุนายนก็จะเผยแพร่ออกมาในที่วันเดียวกันอีกด้วย