autotrendyz

Autotrendyz.com

ดัชนีราคาอาหารณตลาดโลกขยับขึ้นไปเป็นครั้งแรกณรอบปี

สำนักข่าวรอยเตอร์สเสนอว่า องค์การของกินแหล่งหล้า หรือไม่ก็ FAO สรรพสิ่งองค์การสหประชาชาติไม่มิดชิดในที่วันนี้แหว สนนราคาของกินพื้นแผ่นดินปรับสูงศักดิ์ขึ้นไปในที่เดือนมิถุนายน กับเสร็จเพิ่มพูนทีแรกสิ่งของพรรษาตรงนี้ และอีกต่างหากถือเป็นการปัดหวนกลับขึ้นเล็กน้อยสิ่งของสนนราคาอาหาร ภายหลังที่ก่อนหน้าตรงลงไปลงอย่างแรงขนมจากงานแพร่ระบาดของงัวตัก-19 โดยในที่กล่าวสรรพสิ่ง FAO เจาะจงจดดัชนีราคาของกิน ซึ่งประกอบด้วยงานทำดำรงฐานะทุกเดือนเจาะจงแหว นิ้วชี้สนนราคาคว้ากระดิกกระเดี้ยขึ้นไปลงมาอยู่แห่ง 93.2 วง หรือว่ารุ่งเรืองขึ้นไป 2.4 % จากในที่ดวงจันทร์พฤษภาคม ท่ามกลางกรณีไม่เสถียรของตลาด ราคาน้ำมันพืช น้ำตาลด้วยกันของซื้อของขายชนิดแม่นม หวนกลับถีบตัวสูงศักดิ์ขึ้นแห่งรอบหลายเดือน ขณะเมื่อนิ้วชี้ราคาสิ่งของหมู่ซีเรียลกับเนื้อสัตว์ยังคงสิงสู่ที่ระดับถดถอย