Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

ตลาดค้าหุ้นทวีปเอเชียปรับพฤติกรรมยอมขณะที่จอมผู้ติดโรควัววิด-19 ยังคงรุ่งเรืองขึ้นไม่ว่างเว้น

ตลาดหลักทรัพย์เอเชียปรับตัวยอมแห่งตอนรุ่งสว่างวันนี้ เปลี่ยนแนวขนมจากค่ะขึ้นไปครั้นตอนต้นสัปดาห์ตรงนี้ระหว่างที่เป้าหมายสิ่งของผู้ลงทุนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นริบหรี่ตามที่จอมผู้ติดโรคโคตัก-19 สถานที่ยังคงสูงศักดิ์ขึ้นเรื่อยๆ ๆ ประมุขบราซิล หัวหน้าชาอีร์ โบลผอมโซทุ่งนาโต ดำรงฐานะคนสำคัญรายล่าสุดสถานที่ติดโรคเชื้อโรคโคโตที่นา กับสำคัญเฟดประจำการอ่อนตตัวเงินตัวทองตา นายหยุดฟาเอล บอสติก คว้าออกมาสั่งสอนวันวานตรงนี้ดุ จอมผู้ติดเชื้อดอนขึ้นไปได้ส่งผลจ่ายผู้สร้างต่าง ๆ “เก้อเขินใหม่” ด้วยกัน “ประกอบด้วยความน่าจะเป็นแห่งงานกระจัดกระจายจักใช้เวลานานกว่าสถานที่คาดคะเนไว้” เชิงอรรถขนมจากข่าวสรรพสิ่งวิทยาลัยจอห์น ฮอกรอมินส์ประจำวันนี้ ตอนนี้ประกอบด้วยยอดผู้ติดโรคงัวตัก-19 จวนจะ 11.8 ล้านรายหลังจากนั้นทั่วโลก ดัชนี Hang Seng สิ่งของฮ่องกงติดลบ 0.06% พอระยะเวลา 22:28 นาฬิกา ตรงเผงกฏเกณฑ์บูรพา (3:28 นาฬิกา GMT) ขณะเมื่อในฮ่องกงได้เกิดการระบาดของงัวตัก-19 ดำรงฐานะระลอกที่สาม กับมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 รายวานนี้นี้ ขณะเดียวกัน แนวทางยกเลิกงานยกขึ้นแยกออกค้าขายคู่พงศ์สมบัติดอลลาร์สหรัฐกับดอลลาร์ฮ่องกงตอนนี้พลังรอคอยการพิจารณาขนมจากผู้ปกครองสหรัฐ นายปะทะัลด์ ทรัมป์ ดัชนี Shanghai Composite เคลื่อนยอม 0.31% ดรรชนี Shenzhen Component ติดลบ 0.28% ดัชนี Nikkei 225 สิ่งของประเทศญี่ปุ่นกระดิกกระเดี้ยยอม 0.27% โดยรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงทางเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ยาเสพติดสุใหญ่ชิ นิชิมูระ ได้มาออกมาปิดประตูในวันนี้ทาบการข้อมูลภาวะฉุกเฉินคราวใหม่ ขนาดที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นจะอีกต่างหากสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ๆ ก็ตาม