Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

ตำแหน่งการโล่งกิจธุระสหราชฯทรงตัว ค่าจ้างยังเติบโตคว้าบางตา

ตำแหน่งการเวิ้งว้างธุรกิจสร่าชฯทรงตัว ค่าจ้างยังก้าวหน้าได้น้อย Investing.com – ติดตามข่าวอย่างเป็นทางการแห่งโฆษณาชวนเชื่อครั้นทิวากาลวันพุธ ตำแหน่งการไม่มีงานทำแห่งสหราชอาณาจักรยังคงทรงตัวแห่งชั้นต่ำสุดที่รอบ 42 ชันษาในที่ดวงเดือนกันยายนระหว่างที่งานก้าวหน้าของค่าจ้างยังคงซบเซา ตำแหน่งงานเตะฝุ่นในที่ระยะ 3 จันทร์ จบจันทร์เดือนกันยายนอยู่ที่ชั้นเดิมทีแห่ง 4.3% คล้องจองกับดักการคาดคะเนการ์ของนักเศรษฐศาสตร์ จำนวนรวมคนที่ว่าการลดลงเป็นครั้งแรกแห่งรอบเกือบเอ็ดพรรษา ประกอบด้วยผู้ทำงาน 32.06 ล้านคนวงในตอนตรัยดวงเดือนถึงกันยายน ลดน้อยลง 14,000 รายจากไตรมาสก่อนหน้านี้ ประสบความสำเร็จลดลงครั้งแรกนับแต่จันทร์เดือนสิงหาคมจดดวงเดือนตุลาคม 2016 และน้อยลงเต็มที่สุดโต่งนับจากดวงเดือนเมษายนถึงจันทร์เดือนมิถุนายน 2015 สสช.กล่าวว่ารายได้รวมของบุคลากรรวมทั้งโบนัสเพิ่ม 2.2% ที่ตอน 3 เดือนยุติเดือนเดือนกันยายน เทียบกับดักที่มีงานทำให้เสมอน้อยลง 2.3% ที่ระยะจันทร์เดือนที่ 8 นักเศรษฐศาสตร์คาดคะเนสั่งการก้าวหน้าของค่าเหนื่อยจะสิงสู่ที่ 2.1% ไม่ร่วมโบนัส ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าได้ผลปันออกทรรศนะได้ดิบได้ดีกระทั่งสิ่งของความโอนเอียงฐานราก ค่าจ้างพอกพูนจากพรรษาแต่ก่อน 2.2% แน่นอนจากตอนก่อนหน้านี้กับคล้องจองกับการคาดการณ์ โน่นยังคงทำเอาค่าแรงอยู่ต่ำกว่าสภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งสิงสู่แห่งขั้นสูงมากในที่รอบ 5 ปีที่ 3.0% ในที่ดวงเดือนเดือนกันยายนและตุลาคม แบงค์ที่อังกฤษกำลังกายจับตาดูการเจริญสิ่งของค่าจ้างอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีงานวัดสั่งการเพิ่มสรรพสิ่งตำแหน่งสภาวะเงินเฟ้อเป็นเหตุให้แรงกดดันต่อราคาในที่ระยะยาว แบงค์ที่ประเทศอังกฤษคาดคะเนตวาดค่าจ้างจักพอกพูน 2.0% ในที่ปีนี้ก่อนจักฟื้นตัวขึ้นไปแห่งพรรษา 2018 กับ 2019 ผลรวมคนที่ว่าการที่สหราชอาณาจักรน้อยลงนับเป็นครั้งแรกในที่รอบจวนจะหนึ่งปี มีผู้ทำงาน 32.06 โล้นคนวงในเดือนเดือนกรกฎาคมจดเดือนเดือนกันยายนซึ่งน้อยลง 14,000 รายขนมจากไตรมาสก่อนหน้านี้ นี่ถือเอาว่างานน้อยลงหนแรกนับตั้งแต่จันทร์เดือน 8จดจันทร์เดือนตุลาคม 2016 ด้วยกันเป็นช่วงๆแห่งลดน้อยลงเต็มแรงสุดขอบนับแต่ดวงเดือนเมษายนจดเดือนเดือนมิถุนายน 2015