Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

ทวีปเอเชียทหารัสพูดกลเม็ดการลงทุนพระจันทร์เดือนกรกฎาคม แนะนำผู้ลงทุนสอดส่องดูแล (ท่า) ตัวเองบริสุทธ์ๆ

กองกลางหลักทรัพย์ ทวีปเอเชีย กองพลัส ( APS ) คว้าทำรายงานทั้งมวลการลงทุนรอบเดือนเดือนกรกฎาคม เพราะระบุว่าผลกระทบกระเทือน COVID- มีผลกระทบทัวพื้นโลกผ่านจรถึงท้องถิ่นเศรษฐกิจกระยาเลย อย่างชัดเจน อีกรวมหมดอีกต่างหากมีการเสี่ยงจากศึกสงครามการขายเมืองจีน-สหรัฐฯ บีบคั้นเครืองยนต์ทางเศรษฐกิจสิ่งของไทยรอบด้าน ทัขี้หวงารแลกเปลี่ยนข้ามชาติ, การนําเข้าไป, กับงานบริโภคในประเทศครั้งลดน้อยลง เหลือพลังอำนาจขับเคระบือนเหมือนการใช้การใช้จ่ายภาครัฐบาล ที่ยังมีอยู่ ทํามอบ APS กะมี Downside ทาบกะ GDP เพราะว่าทำให้เรียบลด GDP ชันษา 2563 ครอบครองเล็กลง 7.8-8.4% ด้านความโอนเอียง Fund Flow ดวงเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูอีกทั้งไม่เห็นอาณัติสัญญาณงานไหลหวนกลับ ขนมจากหลายสิ่งของคาดคั้น เป็นต้นว่า ความกังวลใจการกระจายเชื้อ Wave 2 สรรพสิ่ง COVID-19, ตลาดหลักทรัพย์แหลมทองมี PER63F สูงศักดิ์เกิน 20 เทียบเท่าซึงมีราคากระทั่งตลาดค้าหุ้น อื่นๆ ขณะเมื่อ แนวโน้ม การก้าวหน้า EPS Growth 63F สิ่งของแหลมทองลดน้อยลง 2.75 %yoy ซึงถือว่าต่ำสุดแห่งภาค ชี้ให้เห็นตวาดตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าหลงใหลน่าจะให้ทุนน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์เพื่อนบ้าน ทําปันออกผู้ลงทุนต่างประเทศอาจจะชะลอการเข้าให้ทุนในที่ไทยไปอีกช่องไฟคราวึง ขณะที่ครั้งตลาดยังคงจำเป็นจะต้องพึงจะพิง Fund Flow จากนักลงทุนในประเทศเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ตลาดค้าหุ้นประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับกะกาต้มน้ำรกําไรยอมอีก ด้วยเหตุที่ผิพิจารณาภาพรวมกําไหนกองกลางจดทะเบียนครึงพรรษาแต่ต้น พานพบดุกําไรหน 1Q63 สิงสู่ที 1.06 แสนล้านบาทา ไตร่ตรองเป็นส่วนสัด 15% ของกะกาน้ำยุ่งําไหนตลอดปี2563 ส่วนกําไรคราว 2Q63 แม้คงไม่ไหวน้อยลง QoQ ทว่าลดลง YoYแสดงว่าประกอบด้วยส่วนสัดไม่ถึง 25% สิ่งของคาดคะเนกาต้มน้ำรกําไหนทั้งปี เหัตถ์นํารวมหมดด้านลงมาออกัน จักเหลือบเห็นว่าระยะครึงปีแรกกองกลางจดทะเบียนอาจทํากําไรได้แทบ 30-40 % สรรพสิ่งกะพรรษา 2563 คราวฝ่ายการศึกษาค้นคว้าเก็ง 6.88 แสนเลี่ยนบาทา (EPS63F เท่าๆ กับ64 บาทา/ใบถือหุ้น) มีผลกระทบมอบตอนทีเหลือหลอสรรพสิ่งพรรษา หุ้นส่วนตีทะเบียนจะจำต้องทํากําใดเกินกว่ า 60-70 % สรรพสิ่งคาดคะเน ซึ่งถือว่าดำรงฐานะสิ่งทีท้าทายกลมกล่อม เพราะฉะนี้ ทีเด็ดการลงทุนในที่เดือน ก.ค.ก่นเป้านิ่งไปแห่งงานเที่ยวหาเอกสารถือหุ้นครั้งสามารถทำให้สิ้นฤทธิ์ผลกระทบจากข้อคิดเห็น COVID-19 คว้ารวมหมดแห่งมุมราคาใบถือหุ้น ที Outperform ตลาดก้าวหน้า แห่งตอนท่ท้องตลาดเจอะเจอ กับดักCOVID- ระบาดแห่งช่องไฟแห่ง 1 รวมทั้ง ความสามารถในที่การปรับตัว และการทํากําไหนสถานที่โดดเด่นกระทั่งกองกลางอื่นๆที่ปี ประกอบด้วยเอกสารถือหุ้นขนาดใหญ่ BGRIM, CPF, CPALL (BK:CPALL), INTUCH กับ ใบถือหุ้นเล็กมาก INSET, SEAFCO ส่วนใบถือหุ้นคราวเกินมูลค่าฐานราก ประการ AOT (BK:AOT) กับ KCE ควรค้าขายเช่นกันความระแวดระวัง ที่มา : หุ้นส่วนหลักทรัพย์ เอเชีย กำลังัส กดอ่านกล่าวฉบับเต็มจาากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียกองพลัส