Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

ทั้งผู้ลงทุน กับผู้ชำนาญพิเศษร้องเพลงเป็นหมู่ จ้องราคาทองสัปดาห์นี้อีกทั้งเป็นทด

ศูนย์รวมวิจัยสุวรรณบอกผลสำรวจทิศทางสนนราคามาศในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.ค. 63 ขนมจากการตรวจตรา GRC Gold Survey 12 ผู้เชี่ยวชาญที่ท้องตลาดทองแห่งได้มีส่วนร่วมตอบภาพร่างสืบสวน ที่จำนวนนี้ประกอบด้วย 5 ราย หรือไม่ก็วัดดำรงฐานะ 42% เก็งดุราคาสุวรรณในที่สัปดาห์ตรงนี้จักทำให้เสมอทวีคูณ ส่วนผลรวม 3 ราย หรือวัดครอบครอง 25% ประมาณว่าราคามาศจะลดน้อยลง ด้วยกัน จำนวน 4 ราย หรือเทียบครอบครอง 33% คาดว่าราคาสุวรรณจักละม้ายกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะผู้ลงทุนสุวรรณ ได้เข้าร่วมตอบภาพร่างวิเคราะห์ จำนวน 341 ราย ที่จำนวนรวมนี้ประกอบด้วย 221 ราย หรือวัดเป็น65% เก็งดุสนนราคาสุวรรณในประเทศของสัปดาห์ตรงนี้จะทำให้เรียบทวีคูณ ส่วนจำนวนรวม 64 ราย หรือไม่ก็เปรียบเป็น 19% คาดตวาดราคาทองจักน้อยลง ด้วยกัน จำนวน 56 ราย หรือวัดครอบครอง 16% คาดตวาดราคาทองจักคล้ายคลึงกับดักสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคามาศตนในประเทศ 96.5% ตามข้อมูลยุ่งซื้อขายทอง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวสิงสู่ระหว่าง 26,100 – 26,700 ตีน ประกบตีนทอง เพราะว่าราคาสุวรรณหยุดสิงสู่แห่งชั้น 26,650 ตีน ทาบเท้าสุวรรณ ทำให้เรียบทวีคูณ 500 พอเปรียบเทียบกับดักอาทิตย์ก่อนหน้านี้ ด้วยวัตถุแห่งต้องค้นหาสถานที่อาจจะส่งผลต่อนิดต่อหน่อยสุวรรณ เช่น1. การรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสถานที่ 2/2020 สิ่งของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหุ้นอเมริกา เป็นพิเศษเสนอหุ้นสรรพสิ่งกลุ่มธนาคารรายใหญ่2. กล่าวผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 3 เดือน 2/2020 สรรพสิ่งเมืองจีน3. การประชุมหลักทางการเงินสรรพสิ่งธนาคารกลางทวีปยุโรป (ECB) ที่ประเด็นมติดอกเบี้ย (Main RefinancingRate)4. การประชุมกลุ่มประเทศ OPEC ในข้อคิดเห็นบากลดการผลิตหมายรวมข้อตกลงร่วมมือที่การขยายเชือดตัดทอนการผลิตทำให้ดีขึ้น หลักแหล่ง : ศูนย์วิจัยสุวรรณ สนนราคาทอง SPOT XAU/USDดูการเคลื่อนไหวสนนราคามาศ Gold Spot ล่าสุดพอดีhttps://th.investing.com/currencies/xau-usd ด้วยผู้ลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์ส อัพเดตสนนราคา สัญญาซื้อขายมาศล่วงหน้า ปัจจุบันhttps://th.investing.com/commodities/gold