Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

หุ้นทวีปเอเชียปรับนิสัยขึ้น ตลาดเฝ้าดูการฟื้นฟูสภาพทางเศรษฐกิจณเขตทวีปเอเชีย

สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกตวาด ตลาดหลักทรัพย์เอเชียปรับพฤติกรรมขึ้นขณะที่ท้องตลาดูสังเกตเงื่อนไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐ-จีนสถานที่อีกทั้งคุกรุ่น และการข่าวล็อกดาวน์คราวใหม่เพื่อควบคุมงานระบาดย้ำสรรพสิ่งไวรัสโคโตที่นา รวมถึงฤดูกาลสรรพสิ่งการแจ้งผลประกอบการสถานที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย ดรรชนี MSCI ทวีปเอเชียแปซิฟิคปรับตัวขึ้น 0.6% กับแตะต้องขั้นสูงสุดแห่งรอบ 20 อาทิตย์ ซีกทั้งหมดสรรพสิ่งตลาดหุ้นประเทศจีนยังแช่มชื่น ดรรชนี Nikkei สรรพสิ่งญีปุ่่น เคลื่อนขึ้น 0.2% SZSE Component เพิ่ม 2.23% ค่าเงินยอม คลานขึ้นไปสู่ขั้นสูงมากที่รอบเช็ด่พระจันทร์ที่ 6.9872 ประกบดอลลาร์สหรัฐ กับดรรชนีเงินตราดอลลาร์สหรัฐสิงสู่จวนระดับต่ำสุดที่รอบหนึ่งดวงเดือน จีนครอบครองแดนแรกสถานที่ได้มาผลกระทบจากการกระจัดกระจายสิ่งของเชื้อโคตัก-19 กับแล้วจึงฟื้นตัวครอบครองประเทศเริ่มแรก รวมถึงอีกต่างหากประกอบด้วยสิ่งของบวกขนมจากการกู้ยืมขอยืมของรัฐบาลประเทศจีนจำนวนรวมเยอะแยะแห่งช่วยหนุนผลได้พันธบัตรรัฐบาล กับกระแสในแง่เพิ่มขนมจากพาหะภายในประเทศคว้าส่งผลจ่ายคนลงทุนหลั่งไหลเข้าให้ทุนที่ตลาดเมืองจีน เพราะว่าดรรชนีบลูชิพสิ่งของเมืองจีนได้มาปรับตัวขึ้นครอบครองวันที่แปดต่อเนื่องในตอนเศษหนึ่งส่วนสองยามเช้าสรรพสิ่งวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.6% ด้วยกันแตะต้องขั้นสูงสุดแห่งรอบห้าชันษา ซีกดัชนี Shanghai Composite ก็ปรับนิสัยขึ้นไปที่สัณฐานเดียวกันกับอยู่แห่งขั้นสูงสุดๆนับจากต้นปี 2018