autotrendyz

Autotrendyz.com

เฟดอยู่ยงอัตราค่าดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิม ระหว่างที่ตำแหน่งเงินเฟ้อยังคงเซา

ธนาคารกลางอเมริกา หรือไม่ก็เฟดได้มาตัดสินใจอยู่ยงอัตราค่าดอกเบี้ยวางตามเดิมวันนี้ และให้สัญญาณดุแนวทางสรรพสิ่งหลักการทางการเงินแห่งขณะนี้ตรงนั้นมีประสิทธิภาพเต็มที่เหมาะจะเอื้อเฟื้องานเจริญทางเศรษฐกิจสิ่งของสหรัฐอเมริกา อยู่แล้ว คณะกรรมการขีดคั่นแนวทางของธนาคารกลางอเมริกา ได้มาคงอยู่อัตราดอกเบี้ยวางดังเดิมสถานที่ช่วงระหว่าง 1.5% จรด 1.75% พอเดือนเดือนกรกฎาคม เฟดได้ตัดทอนอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับแต่วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจพอนานกระทั่งทศวรรษมาจากนั้น กับตามมาด้วยการตัดทอนอัตราค่าดอกเบี้ยอีกคู่หน หลังจากงานลดอัตราค่าดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามที่การสัมมนาพอดวงจันทร์เดือนตุลาคม เฟดคว้าลดความน่าจะเป็นที่จะประกอบด้วยงานลดอัตราค่าดอกเบี้ยอีกด้วยงานยืนยันดุ เฟดจักค้างแรมงานทำให้เรียบแนวทางทางการเงินเจียรก่อนกำหนดจนกว่าทั้งมวลทางเศรษฐกิจจักก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อ เฟดประกอบด้วยภารกิจจำเป็นจะต้องรับภาระคู่ประการ นั่นก็ลงความว่าจำเป็นต้องหนุนตำแหน่งการจ้างงานจ่ายสิงสู่ในที่ระดับสูงสุดๆ ขณะที่จำเป็นต้องพิทักษ์อัตราสภาวะเงินเฟ้อเอาไว้แบ่งออกอยู่แห่งชั้นแห่งหนเสมอต้นเสมอปลายพร้อมด้วย แม้ตลาดแรงงานยังคงตึงตัวกับดำรงฐานะพลังหนุนจ่ายแก่ความเชื่อมั่นสิ่งของผู้บริโภค ทว่าตำแหน่งเงินเฟ้อขณะนี้ก็ยังคงสิงสู่ต่ำระดับความมุ่งหมายสิ่งของเฟดแห่งหน 2% ดรรชนี PCE รากฐานล่าสุดออกมาเท่าๆ กับ 1.6% ซีกตำแหน่งการจ้างงานอเมริกา อยู่แห่งหน 3.5% ซึ่งนับว่าเป็นชั้นที่ต่ำสุดในที่รอบห้าสิบปีพ้นเชียว เก็งแหวถัดไปตลาดควรจะหันไปสนใจกับการแจ้งข่าวของอธิปเพาเวลล์ที่สมัย 14:30 นาฬิกา เที่ยงตรงเกณฑ์บรรพ์ (19:30 GMT) เพื่อที่จะรอฟังข้อมูลทำให้ดีขึ้นเกี่ยวกับทิศทางแนวทางทางการเงินภายหน้า