Autotrendyz.com

โทรเลย 
064-8413423

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรพองตัวแห่ง3 เดือนที่สาม

ข่าวสารอย่างเป็นทางการประกาศเมื่อกลางวันวันพุธที่ผ่านมาตวาดเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรพองตัวดังที่คาดวางในที่ไตรมาสลำดับที่สามณกล่าวสรรพสิ่ง Office for National Statistics (ONS) กล่าวว่า GDP ในประเทศขยายตัว 0.4% ภายหลังงานเกลี่ยตามฤดูกาลในช่วงสามจันทราที่อวสานวันที่ 30 กันยายนเปรียบเปรยปีดามพรรษาการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในที่อังกฤษพองตัว 1.5% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตสรรพสิ่งไตรมาสก่อนหน้านี้ตัวเลขคล้องจองกับดักคาดคะเนแรกพระขนองกล่าว GBP/USD สิงสู่สถานที่ 1.3301 ขนมจากชั้น 1.3291 ก่อนกำหนดทูลด้าน EUR/GBP อยู่แห่งหน 0.8903 ครั้นวัดกับดัก 0.8909 และ GBP/JPY อยู่ที่ 147.98 วัดกับดัก 147.88 ก่อนหน้า