autotrendyz

Autotrendyz.com

Nike ผลประโยชน์และรายได้ต่ำกว่าคาดแห่ง Q4

กงสี Nike บอกผลกำไรประจำ3 เดือนสถานที่ 4 คลาดเคลื่อนเป้านิ่งจำนวนบอกล่วงหน้าของนักวิเคราะห์ โดยประกอบด้วยเงินรายได้แย่จำนวนคาดการณ์ล่วงหน้า ติดสอยห้อยตามข่าวสารแห่งหนโฆษณาชวนเชื่อพอกลางวันพฤหัส ผลกำไรต่อใบหุ้น (EPS) สรรพสิ่ง Nike อยู่สถานที่ $-0.51 จากเงินรายได้ $6.31B ดังนี้ เสียงสิ่งของนักวิเคราะห์สถานที่รวมเล่มโดย Investing.com ก่อนหน้านี้ มองว่าตัวเลขดังที่กล่าวมาแล้วน่าอยู่สถานที่ $0.12 ประกบหุ้น บนบานศาลกล่าวรากฐานรายได้ $7.45B หุ้นสรรพสิ่ง Nike น้อยลง 3.18% ลงมาอยู่แห่งหน $98.10 ในพระขนองขณะกระทำการ หลังจากข่าวสารรายงานผลประกอบการ นอกจาก Nike ยังมีหุ้นส่วนอื่นๆ แห่งหมวดวัฎจักรลูกค้าสิ่งของตลาดค้าหุ้นนิวยอร์ก สถานที่รายงานผลประกอบการในระยะดวงจันทร์นี้ ก่อนหน้านี้ Ferrari NV ได้มากล่าวผลประกอบการประจำการ3 เดือนสถานที่ 2 เพราะว่าประกอบด้วยกำไรอยู่ที่ $1.02 ต่อเอกสารถือหุ้น จากเงินรายได้ $1.05B เปรียบเทียบกับดักบอกล่วงหน้าที่ $0.97 ด้วยกันเงินรายได้ $1.01B ขณะเมื่อผลการดำเนินงานสิ่งของ Continental AG PK จากกล่าวล่าสุดตรงนั้นสูงศักดิ์กระทั่งการพยากรณ์สรรพสิ่งนักวิเคราะห์ โดยส่งผลผลกำไรประจำการไตรมาสแห่งหน 2 อยู่ที่ $0.16 ดามหุ้น และประกอบด้วยรายรับ $10.5B พอวัดกับดักตัวเลขพยากรณ์โดยนักวิเคราะห์สิ่งของ Investing.com ซึ่งคิดว่าจำนวนผลกำไรต่อใบหุ้นน่าจะอยู่แห่งหนราวกับ $0.06 บนบานรากฐานรายได้ $10.56B ค้นหาความเคลื่อนไหวปัจจุบันเกี่ยวพันกำไรของหุ้นส่วนผ่าน ปฏิทินผลประกอบการ สรรพสิ่ง Investing.com